Súkromná škola BESST


Peknou ukážkou, ako sa dá robiť moderné školstvo aj na Slovensku je súkromná škola Bilingual English/Slovak School Trnava, alebo skrátene BESST (www.besst.sk). Škola nedávno oslavovala svoje 10. výročie. Počas svojej existencie získala štatút Cambridge International Centre a k základnej škole pribudla aj materská škola a gymnázium.

Základná škola funguje už niekoľko rokov s iPad-mi v systéme 1:1, t. j. každý žiak aj učiteľ má svoj vlastný iPad, ktorý využíva ako v škole, tak aj doma. Prvé dva ročníky využívajú prenosné sady so zdieľanými iPad-mi. Škola má kvalitné WiFi pokrytie, je vybavená interaktívnymi tabuľami a Apple TV. Spolu sa tu využíva okolo 400 zariadení od Apple.


Od šk. roku 2019/2020 sa škola rozhodla namiesto manuálnej správy toľkých iPad-ov nasadiť centrálnu správu pomocou systému ZuluDesk MDM (Mobile Device Management) prepojeného s Apple School Manager.

Administrátor teraz môže hromadne vytvárať používateľské účty a triedy, ktoré sa učiteľom automaticky zobrazujú v aplikácii Classroom. Tí tak automaticky majú počas hodiny jasný prehľad o tom, na čom žiaci práve pracujú. Pomocou aplikácie Schoolwork vedia zadávať, zbierať a hodnotiť domáce úlohy a zadania.

Tiež je možné hromadne nakupovať aplikácie cez VPP (Volume Purchase Program) a na diaľku ich inštalovať - či už podľa tried, predmetov alebo podľa stupňa. Novo zakúpené iPad-y sú v systéme DEP (Device Enrollment Program), ktorý umožňuje automatickú konfiguráciu tabletov bez toho, aby ich administrátor chytil do ruky. Na diaľku môže iPad-y alebo Apple TV nastavovať, či aktualizovať a vždy má prehľad o ich stave.

Žiaci môžu mať na iPad-och popri vzdelávacích aplikáciách napr. aj hry. Nastavené obmedzenia zabezpečujú, aby sa počas vyučovania sústredili na učivo, ale mimo školy mohli iPad-y plnohodnotne využívať ako uznajú za vhodné.

Škola BESST sa touto implementáciu zaradila medzi prvé na Slovensku, ktoré využívajú všetky dostupné služby Apple pre školstvo!