Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aplikácia Classrom - Učebňa


Učebňa (Classroom) je aplikácia pre iPad určená pre učiteľov. Dáva im do rúk nástroj na kontrolu a vedenie vyučovania.
 
Pomocou aplikácie Učebňa môžete študentom otvoriť aplikáciu, v ktorej sa práve ide pracovať, či otvoriť stránku v el. knižke alebo na internete. Tiež im môžete hromadne poslať súbor cez AirDrop. Rušivé zvuky z aplikácií? Žiadny problém, lebo jedným klikom stíšite všetky iPad-y v triede. Takto môžete študentov viesť a pomôcť im sústrediť sa iba na vyučovanie.
 
Medzi funkcie Učebne patria:
  • hromadné otvorenie aplikácií
  • možnosť uzamknutia otvorenej aplikácie
  • stíšenie zvukov žiackych iPad-ov
  • otvorenie webstránky alebo el. knižky na konkrétnej strane
  • zdieľanie dokumentov
  • “vyvolanie” žiakov a pripojenie ich iPad-u na Apple TV
  • kontrola obrazoviek žiackych iPad-ov
  • štatistika na záver hodiny
 
Aplikácia Učebňa je poskytovaná od Apple zadarmo. Pre správne fungovanie potrebuje, aby boli na iPadoch zapnuté WiFi a Bluetooth. Žiacke iPad-y je s učiteľským nutné prvý krát spárovať (napr. pri príprave iPad-ov na začiatku šk. roka).
 

Ak Vás aplikácia Učebňa zaujala, radi predstavíme jej funkcie v praktickej ukážke aj na Vašej škole.