Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Registrácia

Prihlasovacie údaje

Fakturačné a kontaktné údaje

Dodacia adresa

Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov z internetového obchodu tracocomputers.sk
* Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom internetového obchodu tracocomputers.sk, porozumel som ich obsahu a súhlasím s ním

* Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prehlasujem, že ak mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov
* Povinné údaje