Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Videonávody a webináre


Pravidelne organizujeme pre školy, učiteľov aj rodičov workshopy a školenia, kde prezentujeme rôzne možnosti využitia Apple produktov. Nie všetci majú možnosť zúčastniť sa prezenčne, preto sme sa rozhodli pravidelne uverejňovaž rôzne videonávody a webináre. Všetky nájdete na tejto stránke a na našom Youtube kanáli:

Youtube kanál
Otvoriť Youtube kanál

Videonávody

Videozáznam obrazovky iPad-u

V tomto videu sa dozviete, ako si nahrať obrazovku svojho iPad-u. Môžete tak zaznamenať vyučovaciu hodinu, nahrať náučné video alebo videonávod. Záznam obrazovky môžete jednoducho upravovať a zdieľať.

Pozrieť na Youtube

Rozpoznávanie kreslených útvarov

V tomto videu sa naučíte, ako využívať inteligentné rozpoznávanie kreslených útvarov na vylepšenie svojich poznámok na iPad-e alebo iPhone.

Pozrieť na Youtube

Snímok webstránky

V tomto videu sa naučíte spraviť snímok celej webstránky a uložiť, alebo nazdieľať, ho ako PDF súbor.

Pozrieť na Youtube

Učebňa: Ovládanie a zamykanie žiackych iPad-ov

V tomto videu sa naučíte otvárať a zamykať žiacke iPad-y v konkrétnej aplikácii.

Pozrieť na Youtube

Učebňa: Vynútenie pozornosti žiakov

Teraz sa naučíte, ako si cez aplikáciu Učebňa vynútiť pozornosť žiakov.

Pozrieť na Youtube

Učebňa: Pozorovanie činnosti žiakov

V tomto videu si ukážeme, ako môžete cez aplikáciu Učebňa pozorovať činnosť žiakov na iPad-och a v prípade potreby im pomôcť.

Pozrieť na Youtube

Učebňa: Ako poslať súbor celej triede naraz

V tomto videu sa naučíme posielať súbory celej triede naraz prostredníctvom aplikácie Učebňa a technológie Airdrop.

Pozrieť na Youtube

Webináre

Webinár 1 - O iPad-och na škole z pohľadu učiteľov

Prvý online webinár s Mirom Alexovičom a Jankou Sudzinovou, učiteľmi zo ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom. Jedná sa o úvod do organizácie vyúky na tejto škole. Pozreli sme sa na elektronickú triedna kniha a integráciu školy s G-suite na iPad-och.

Pozrieť na Youtube

Webinár 2 - Laboratórne cvičenie z biológie

Online webinár s Mirom Alexovičom a Jankou Sudzinovou, učiteľmi zo ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom, zameraný na praktickú ukážku laboratórneho cvičenia z biológie s využitím iPad-ov prepojených s meracím systémom Vernier.

Pozrieť na Youtube

Webinár 3 - Ukážková hodina informatiky

Webinár s učiteľmi zo ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom, Mirom Alexovičom a Jankou Sudzinovou, o tom, ako využívajú iPady s robotickými súpravami od Lega na hodinách Informatiky. A tom, ako tieto hodiny prepájajú s biológiou, angličtinou, či výtvarnou výchovou.

Pozrieť na Youtube

Webinár 4 - Spestrite školské práce s Adobe Spark

V tomto webinári sme hovorili o ponuke aplikácií Adobe pre školy, vytvorili si bezplatný osobný Adobe účet a vytvárali eMagazín pomocou aplikácií Adobe Spark Post a Adobe Spark Page priamo na iPad-e.

Pozrieť na Youtube

Webinár 5 - Tvorba a úprava videí na iPad-och

Tento webinár je zameraný na poslednú z trojice Adobe Spark aplikácií - Adobe Spark Video, pomocou ktorej môžete jednoducho vytvárať prezentačné videá a priamo ich zdieľať.

Pozrieť na Youtube