Mobilná učebňa


Prostredníctvom mobilnej učebne Apple Learning Lab môžete preniesť digitálnu výuku do akejkoľvek triedy. Mobilná učebňa je navrhnutá špeciálne pre školské potreby a poskytuje učiteľom, študentom a žiakom pohodlný prístup k najmodernejším výukovým technológiám.
Mobilná učebňa je vybavená sadou výkonných a odolných počítačov MacBook Pro, bezdrôtovou WiFi sieťou pre jednoduché pripojenie a komunikáciu, sadou programového vybavenia iLife pre spracovanie, či tvorbu hudby, internetových stránok, filmov alebo úpravu fotografií a nástrojom Apple Remote Desktop pre komplexnú správu počítačov digitálnej učebne. Všetky komponenty sú umiestnené do odolného, ale ľahko premiestniteľného vozíka. Vďaka tomu nie je nutné budovať špeciálne počítačové učebne – pomocou mobilnej Apple Learning Lab sa totiž počítačovou učebňou ľahko a rýchlo môže stať ľubovoľná trieda. Vozík, v ktorom je mobilná digitálna učebňa zabudovaná, vytvorila pre Apple spoločnosť Bretford. Cieľom pri návrhu pritom bola možnosť ľahkého a rýchleho každodenného presunu po škole. Vozík však neslúži iba pre uloženie jednotlivých komponentov: zahŕňa v sebe tiež pokročilý systém napájania a dobíjania. Návrh vozíka pritom počítá s možnosťou uloženia a napájania až 32 prenosných počítačov Apple. Každý počítač je uložený v samostatnom boxe. Vozík je uzamykateľný a vďaka tomu počítače spoľahlivo ochránite proti odcudzeniu. Profesionálne vám pomôžeme integrovať mobilné laboratórium do počítačovej siete a infraštruktúry. Poskytneme vám tiež cenné informácie o možnostiach využitia, správy, práce s počítačmi a aplikáciami a ďalšie užitočné podnety. Naše skúsenosti vám dovolia zužitkovať investície do učebne naplno a zaistiť tak výuku na úrovni 21. storočia.