Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Outsourcing


Outsourcingové služby predstavujú hodnotnú a vyhľadávanú službu pre organizácie, ktoré využívajú info-komunikačné technológie pre dosahovanie svojich primárnych podnikateľských cieľov.

TRACO Computers s.r.o. ponúka v tejto oblasti:
  • služby spojené s prevádzkou a starostlivosťou o informačný systém,
  • služby konfigurácie a inštalácie sietí, vrátane vzdialenej diagnostiky či manažmentu,
  • outsourcing systémovej integrácie.

Poskytujeme služby počínajúc servisom a diagnostikovaním počítačov, pokračujúc inštaláciou a manažmentom sietí (prostredie OS Windows, Unix, Linux, MacOS X).
Outsourcing je špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu (zdroj Wikipedia).
Outsourcing je trend, ktorý sa stáva často používaným najmä v IT oblasti, no aj v iných oblastiach priemyslových služieb, ktoré boli doteraz považované za podstatné pri riadení businessu.
Pri outsourcingu je dôležité, že nemusíte investovať do vzdelávania či udržania úrovne špecialistov, no pritom ich máte k dispozícii podľa potreby.
Aké sú hlavné prínosy outsourcingu?
Inštitút Outsourcingu v USA vo svojej štúdii IT Index zisťoval, aké sú 3 hlavné dôvody pre uprednostnenie outsourcingu pred riešením "vlastnými prostriedkami" .

Výsledky sú nasledovné:
  • zníženie a kontrola prevádzkových nákladov 48%
  • zlepšenie orientácie, zamerania spoločnosti 40%
  • zdroje, ktoré nie sú interne potrebné 35%
  • uvoľnenie zdrojov pre iné účely 31%
  • prístup ku špičkovým kapacitám 27%