Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

iPad ako kompenzačná pomôcka


V spolupráci so Špeciálnou ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Topoľčanoch sme žiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o zaradenie tabletu s dotykovou obrazovkou ako položku do zoznamu kompenzačných pomôcok v Opatrení č. 7/2009 k zákonu č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Riaditeľ odboru integrácie osôb so zdrav. postihnutím, p. Mgr. Michal Krivošík, nám odpovedal:
 
“Pod poradovým číslom 47. Opatrenia je „Stolový alebo prenosný osobný počítač“, pričom táto kategória zahŕňa aj tablet s dotykovou obrazovkou. Z uvedeného vyplýva, že fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na pomôcku - osobný počítač je možné poskytnúť peňažný príspevok na zakúpenie predmetnej pomôcky. Ďalej uvádzame, že pod poradovým číslom 48. Opatrenia je „Špeciálny program“, ktorý fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím umožňuje použiť počítač v závislosti od druhu a špecifík zdravotného postihnutia.”
 
Celý list si môžete pozrieť tu.
 
Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzačné pomôcky pre ZŤP určuje 4 oblasti zdravotného postihnutia a sociálnych dôsledkov:
  1. mobilita a orientácia
  2. komunikácia
  3. zvýšené výdavky
  4. sebaobsluha
 
V prípade, že Vy alebo Vaše dieťa potrebuje iPad na kompenzáciu svojho postihnutia v uvedených oblastiach, požiadajte odborného lekára o odporúčanie na takúto pomôcku a zažiadajte si o príspevok na miestnom Úrade práce, soc. vecí a rodiny.
 
Okrem samotného tabletu máte nárok aj na príslušenstvo (ochranný obal, držiak na vozík alebo posteľ, tlačidlá Switch Control, či tlačiareň a pod.) a na nákup licencií špecializovaných aplikácií (napr. komunikátor GoTalk Now).

Tip: Ako kompenzačnú pomôcku môžete využiť aj Apple počítače Mac. Systémy macOS majú od výroby zabudovaných množstvo funkcií pre uľahčenie práce ľuďom s rôznymi typmi postihnutí.
 
S administratívou a dodávkou Vám radi pomôžeme! Stačí nás kontaktovať.