The British International School


Medzinárodná škola The British International School v Bratislave zo skupiny Nord Anglia Education tiež nasadila do vyučovacieho procesu iPad-y. V systéme 1:1, t. j. každý žiak aj učiteľ má vlastný iPad, využíva vo vyučovaní vyše 400 iPad-ov pre žiakov vo veku od 6 do 11 rokov. 
 
Na tvorbu vlastného obsahu využívajú najmä kreatívne aplikácie ako Book Creator, Comic life, iMovie, Pic Collage, či Microsoft Office.
 
Škola zodpovedne pristupuje aj k výuke programovania. Využíva aplikáciu Scratch Junior na blokové programovanie, aplikácie a stavebnice od Lega na programovanie a ovladánie robotov, či programovanie hrou pomocou aplikácie Box Island.
 
Vedomosti žiakov overujú pomocou aplikácií ako Kahoot!, Quizlet a Socrative. Tieto ponúkajú okamžité vyhodnotenie výsledkov, prácu v tímoch a podporujú súťaživosť medzi žiakmi.
 
Na vedenie výuky učitelia tejto školy využívajú aplikáciu Učebňa (Classroom), na ktorú nedajú dopustiť.
 
Na nasadenie a správu iPad-ov využívajú systém MDM.