ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné


Základná škola Dargovských hrdinov v Humennom nasadila do priameho vyučovacieho procesu iPady v roku 2012 a postupne ich učitelia implementovali do vyučovacích hodín spôsobom 1:1, najmä na hodiny informatiky a anglického jazyka a v posledných rokoch aj do vyučovania predmetu biológia. iPady patria k digitálnym nástrojom, ktoré zohrávajú významnú úlohu nielen kvôli edukačným aplikáciám, ktoré využívame priamo na hodinách, ale aj ako fotoaparáty, kamery, či čítačky a poznámkové bloky.
 
Keďže sa škola zapája do mnohých európskych projektov, iPady sa na tejto škole stali súčasťou rôznych projektových aktivít. Významný podiel využitia iPadov majú hodiny robotiky. Žiaci edukačné robotické súpravy programujú výlučne pomocou iPadov.

Viac o projektoch tejto školy sa môžete dozvedieť priamo na ich stránkach: www.zshu.sk