Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Súkromné gymnázium Poprad


Na Súkromnom anglickom gymnáziu v Spišskej Teplici, Poprad začali v školskom roku 2012/13 s implementáciou iPadov do výuky. Tento projekt začína zavedením 40 kusov iPadov pre študentov. V nasledujúcich rokoch budú mať všetci noví študenti školy svoj vlastný iPad, na ktorom sa budú vzdelávať. Súkromné gymnázium v Poprade je ďalšou  školou na Slovensku, ktorá využíva iPady a zároveň prvým bilingválnym gymnáziom.