Facebook Pixel Code

Spojená škola Topoľčany


V Špeciálnej základnej škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Topoľčanoch pracujú s mentálne a rečovo postihnutými deťmi rôzneho stupňa a druhu, a tiež aj s autistickými deťmi. Na ceste hľadania, objavovania a skúšania niečoho nového, čo by slúžilo k ľahšiemu a zaujímavejšiemu sprostredkovaniu nových vedomostí pre tieto  deti, sa učitelia tejto školy dostali k informáciám o možnosti využívania iPadov vo vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami pri výuke.
Na začiatku spolupráce s touto školou, naša spoločnosť TRACO Computers s.r.o.  zapožičala  učiteľom iPady, aby si ich mohli vyskúšať zároveň sme škole poskytli nevyhnutnú  technickú podporu  a zaškolili učiteľov pre prácu s iPadmi. Na základe skúseností, ktoré učitelia získali pri používaní iPadov, rozhodla sa škola k zakúpeniu iPadov. Nákup iPadov bol financovaný z finančných zdrojov samotnej školy a rodičovského združenia.  V súčasnej dobe na škole používajú pri vyučovaní viac ako tri desiatky iPadov.
Topolčany škola 1

Topoľčany 2

Deti.jpeg