Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Špeciálna pedagogika


Viete vyrobiť rodinný portrét, alebo komunikovať cez FaceTime. Žalúzie sa samé zdvihnú keď vstávate. Môžete produkovať hudbu, alebo zdolávať vzdialenosti. Technológie Apple sú navrhnuté pre každého a pomáhajú každému, aby mohol žiť plnohodnotný život. Pretože skutočná hodnota zariadenia nie je meraná podľa jeho výkonu, ale podľa toho, ako vás posilňuje.


Apple zariadenia vedia napísať text alebo email bez toho, že by ste sa pozerali na obrazovku. Na to tu máme Siri. Viete spraviť dokonalú skupinovú selfie len na základe počutia, koľko tvárí je v hľadáčiku. Nie sú to zázraky, je to všetko len technológia a dizajn. VoiceOver presne popíše, čo sa deje na vašom iPhone, Macu, Apple Watch, alebo Apple TV a dokážu vás navigovať len počúvaním hlásení. Slovo tak môže mať vyššiu hodnotu, ako tisíc obrázkov.
A môžu to byť len čiastočné indispozície. Pri problémoch s rozpoznávaním farieb si môžete nastaviť zobrazenie a farby. Ak treba, obraz si zväčšíte funkciou lupy, alebo použijete väčšie písmená.
FaceTime je skvelá možnosť komunikácie gestami, znakmi, alebo výrazom tváre, bez jediného slova. Na prichádzajúci hovor neupozorní vyzváňanie, ale blikanie LED blesku na iPhone.
Pri pohybových problémoch môžete ovládať klávesnice a menu jedným klepnutím pomocou funkcie "Switch Control", prispôsobiť si prístupné Multi-Touch gestá podľa potreby, alebo ovládať zariadenia v domácnosti pomocou hlasu cez funkciu HomeKit.
Existuje množstvo pomocných prídavných zariadení, spínačov, joystickov k produktom Apple, aby aj ľudia s fyzickými obmedzeniami mali väčšiu možnosť riadiť svoj život.


 
Každý má rôzne schopnosti učenia a Apple produkty sú navrhnuté tak, aby podporovali tieto rozdiely. Preto obsahujú inovatívne technológie, ktoré napríklad môžu čítať celé strany a hlasito ich reprodukovať pre celú triedu. Alebo odfiltrovať rušiace okolie z webstránky v Safari a zamerať sa len na to, čo potrebujete preštudovať. Typin Feedback vám dáva spätnú väzbu o napísanom texte, vrátane korekcií. Toto všetko preto, aby ste sa zamerali len na to, čo čítate, alebo píšete, bez rušivých vplyvov.
Zariadenia Apple tak môžu byť silným nástrojom pre ľudí s autizmom, narušenou koncentráciou alebo inými senzorickými poruchami. Sú vyrobené pre zvládnutie každodenných činností. Výrazné pomocné funkcie, ktoré dopĺňajú váš zrak, sluch, motorické zručnosti, gramotnosť a vzdelávanie sú zabudované do zariadenia iPad. Takto môžete tvoriť, učiť sa, hraž sa a robiť takmer všetko, čo chcete, kdekoľvek a ľahšie. Práve iPad sa osvedčil ako ideálny nástroj na každom stupni vzdelávania.


 
Naša spoločnosť sa dlhodobo venuje školstvu a príchodom tabletov Apple iPad sa otvorili široké možnosti aj pre oblasť špeciálneho školstva, vzdelávania a začleňovania detí so špeciálnymi potrebami do bežného života. iPad a množstvo aplikácií preň sa stal nielen učebnicou, základným výukovým prostriedkom, ale aj nástrojom komunikácie s okolím pre stovky detí. 


 

Lee Ridley, ktorý je vo Veľkej Británii známy ako Lost Voice Guy, od svojho detstva nemohol rozprávať (následok detskej mozgovej obrny). Napriek tomuto hendikepu dokáže rozprávať pomocou iPadu a  je výraznou postavou stand-up comedy vo Veľkej Británii. V júni 2018 vyhral 12. sériu súťaže Britain's Got Talent. 


Behind the Mac - nová kampaň Apple, ktorá opisuje príbehy kreatívnych ľudí, ako používajú svoj Mac na vytvorenie "niečoho úžasného". Zaujímavý je predovšetkým fotograf a zároveň postihnutý obhajca Bruce Hall. Používa svoj Mac a iPhone na to, aby mohol "vidieť veci, ktoré vždy cítil, že sú mimo jeho dosahu". Niektoré jeho práce sú súčasťou stálej zbierky Kongresovej knižnice USA.