iPad vo výučbe


iPad je inovatívny nástroj v oblasti vzdelávania 21. storočia a po ôsmich rokoch od jeho uvedenia na trh sa považuje za štandard. Je študentom veľmi blízky, ľahko ovládateľný a učenie s ním sa stáva zábavou. Dlhá výdrž batérie zaručuje pohodlnú prácu počas celého vyučovania a aj počas mimoškolských aktivít.
 
Technológia ako taká však pre kvalitné vzdelávanie nestačí. Dôležitý je pokrokový učiteľ a kvalitný obsah. A práve iPad-y umožňujú prístup k najrozsiahlejšemu vzdelávaciemu obsahu.
 
 

App Store, iBooks a Podcasts

Online obchod s aplikáciami App Store sa pýši viac ako 200 000 aplikácií určených priamo pre vzdelávanie, čo mu celosvetovo dáva prvenstvo v oblasti digitálneho vzdelávania.
 
Okrem toho spoločnosť Apple prevádzkuje aj multijazyčný obchod s elektronickými knižkami iBooks Store, ktorý ponúka veľké množstvo beletrie, ako aj odbornej literatúry. Svoje skriptá tu publikujú popredné svetové univerzity (napr. Oxford, či Stanford) a množstvo z nich je úplne zadarmo.
 
Populárnym zdrojom vzdelávacieho obsahu sú aj tzv. Podcasty. Je to platforma na audio a video matérialy venované rôznym témam - od histórie po aktuálne dianie, podnikanie, vedu, výuku jazykov…  Práve hodiny cudzích jazykov môžete takto obohatiť o rôzne zaujímavé témy.
 
Vzdelávaniu s iPad-mi sa venuje aj množstvo webov. Inšpiráciu môžete nabrať napr. u českých kolegov na:
 
 
V prípade záujmu Vás radi skontaktujeme aj so slovenskými pedagógmi, ktorí iPad-y úspešne používajú už niekoľko rokov a radi si s Vami vymenia skúsenosti.
 
 

Everyone Can Code

“Každý vie programovať” je reakcia spoločnosti Apple na kľučové kompetencie vzdelávania v 21.storočí, medzi ktoré patrí aj programovanie. Výuka programovania podporuje analytické a kritické myslenie, predstavivosť, ako aj spoluprácu v tíme.
 
Apple priniesol aplikáciu Swift Playgrounds, ktorá od úplných základov učí programovanie - od jednoduchých príkazov, cez vlastné funkcie, podmienky, cykly, objekty, až po vlastné algoritmy. Je dostupná na App Store zdarma a obsahuje:
 
  • 3 ucelené bloky na výuku základov jazyka Swift
  • viacero komplexnejších úloh na algoritmy
  • výuku rozšírenej reality
  • integráciu s robotikými platformami ako Lego, Sphero, Air Parrot a iné
 
Po absolvovaní základov programovania so Swift Playgrounds je možné plynulo prejsť na odbornú výuku jazyka Swift v Xcode na Mac-u. Apple ponúka vzdelávacie materiály ako pre študentov, tak aj pre učiteľov v rozsahu niekoľkých semestrov. Knižky majú názov Intro to App Development with Swift a App Development with Swift. Viac o tomto programe vrátane odkazov na materiály nájdete na:
 

 

Everyone Can Create

“Každý vie tvoriť” je najnovšou iniciatívou Applu pre podporu kreativity u študentov. Pripravil sériu vzdelávacích materiálov a návodov, opäť zadarmo pre študentov aj učiteľov, ktoré ich sprevádzajú aktívnou tvorbou v týchto oblastiach:
 
  • video
  • fotografia
  • hudba
  • kreslenie
 
Materiály obsahujú teóriu, návody a zoznam potrebných aplikácií na splnenie zadaných úloh.
 
 
 

Teraz stačí tieto nástroje a materiály iba zobrať a použiť vo výuke!