iPad vo výučbe


Inovatívni pedagógovia používajú zariadenia s iOS a iTunes ako účinné vzdelávacie nástroje, ktoré spĺňajú akademické potreby študentov a pomáhajú im získať zručnosti potrebné v 21. storočí. Tu je niekoľko dôvodov:
• iPad, rovnako ako ostatné iOS zariadenia a počítače Apple, sú študentom blízke, ľahko ovládateľné a študentov práca s nimi veľmi baví. Na Multi-Touch displeji iPadu môžu študenti čítať knihy, objavovať aplikácie a webové stránky iba obyčajným dotykom prstu.
• Prenosnosť týchto zariadení, okamžité zapnutie a dlhá výdrž batérie dává študentom pohotový prístup k študijným materiálom, nech sú kdekoľvek.
• Vzdelávánie s iOS zariadeniami je pro študentov pútavejšie – aktívne sa zučastňujú procesu a úplne sa sústredia na výuku bez ohľadu na to, aký je ich osobný štýl učenia.

• iPad ponúka študujúcim  všestranné a úžasné možnosti čítania – od čítania v aplikácii iBooks s prístupom k slovníku a ďalším nástrojom klepnutím prsta až po širokú ponuku audiokníh, učebnic a ďalších interaktivnych študijných aplikácií.

• Študenti a učitelia majú hodnotnú zbierku pracovných nástrojov v jednom jediném zariadení – pre robenie si poznámok, sledovanie termínov, prechádzanie internetu, posielanie a prijíanie e-mailov a množstvo ďalších úloh.

• iPad so vstavanými a funkciami a aplikáciami z obchodu App Store ponúk široké spektrum nástrojov uľahčujúce ovládanie pre študentov so špeciálnymi potrebami, napríklad so zrakovým alebo sluchovým postihnutím.

Toto sú len niektoré z dôvodov, prečo je pre učiteľov iPad tak cennou pomôckou pri výuke súčasných študentov.