Apple na školách


Výučba s Apple
 

Produkty od spoločnosti Apple podporujú kreativitu a učenie spôsobom, ktorý nenájdete u iných výrobcov informačných technológií. Získané vedomosti a zručnosti ľahšie využijete v každodennom živote. Výuka s Apple je celkom nová cesta, na ktorej Vám vieme ukázať ten správny smer.
Dlhodobo sa zameriavame aj na využitie produktov Apple v špeciálnych školách. Do výučby a integrácie detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami s úspechom nasadzujeme moderné technické prostriedky - tablety iPad od spoločnosti Apple.