Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

DENTAL STUDIO 2001


Počítače Apple používame v našej klinike cca 15 rokov. V súčasnosti máme v praxi 5 ošetrovní v každej máme počítač iMac. Ďaľšie dva používame na recepcii a jeden je k dispozícii pacientom v čakárni v čase čakania na ošetrenie.
Počítače používame ako terminály na pístup do dvoch databáz:
- jedna je databáza RTG snímkov. Naše RTG prístoje - Intraorálny aj Panoramatický a 3D CT pracujú s programom Romexis. Tento program bohužial musí mať server PC, ale po sieti je možné používať prehliadače Romexis aj na Mackoch.
- ďaľšou veľmi dôležitou databázou je iLOS - program na management lekárskej praxe. Tento sme vyvnuli sami v spolupráci s programátorom Matejom Držíkom a našiel si neskôr okrem našej praxe niekoľko ďaľších užívateľov, ktorým bezproblémovo slúži. Jedná sa o management termínov, elektronických lekárskych záznamov pacientov, ako aj registrácie a účtovania lekárskych výkonov. Program neustále rozvíjame o ďaľšie moduly. Veľkou výhodou je modul prepojenia s iPhone, takže termíny a informácie o pacientoch máme kedykoľvek k dispozícii, tam kde máme so sebou iPhone a prístup na internet.
Ak si pacient prinesie na naše pracovisko vlastný digitálny záznam RTG vyšetenia na CD médiu, používame ako prehliadač dostupný program OSIRIX.,
Naše pracovisko sa venuje aj edukačnej činnosti, ktorá je spojená s tvorbou prezentácii a spracovaním veľkého množstva foto materiálu - dokumentácie našich lekárskych postupov. V progame iPhoto máme uloženú databázu takmer 40 000 fotografií, ktoré sú zakladané ako eventy s menom pacienta a označené podľa našich potrieb prostredníctvom Keywords. Takto vieme vďaka programu iLOS a iPhoto ľahko cestovať v čase, triediť, vyberať spracovávať a používať fotografie z jednotlivých zákrokov u jednotlivých pacientov.
Na tvorbu prezentácii používame už roky výhradne Keynote, v ktorom sa pracuje veľmi jednoducho, rýchlo a intuitívne. Dnes je pre vďaka tomu tvorba prezentácie rutinná, rýchla záležitosť, pokiaľ samozrejme je o čom písať a čo povedať :-)

Apple noteboky používame takisto v administratíve a managemente praxe, takže okrem popísaných iMackov máme niekoľko notebookov Macbook Air, ktoré nám poskytujú možnosť pracovať mobilne a na cestách.

Na počítačoch iMac v jednotlivých ambulanciách oceňujeme predovšetkým kompaktnosť prístroja, spoľahlivosť systému a vynikajúci timeless design. Sú to počítače ktoré su krásne a spoľahlivé niekoľko rokv, netreba ich často obmienať.
Na Macky existuje aj množstvo programov na edukáciu pacientov. Používame ich málo, ale predsa máme k dispozicíí Dental Patient Education od 3D4Medical, takisto ako aj anatomický Essential Anatomy od tej istej firmy.
Počítače v našej klinike máme zosieťované, takže ktorýkoľvej terminál má prístup do ktorejkoľvej databázy v reálnom čase, bez čoho sa naša práca nedá koordinovať a vykonávať.

Počítač na recepcii využívame aj aku music server do hudobného rozvodu nášho pracoviska, prostredníctvom aplikácie iTunes, či už z našej databázy hudby alebo prostredníctvom iTunes radio. Týmto spríjemňujeme atmosféru v čakárni aj v ambulanciách.

V komunikácii s dentálnym technikom v zahraničí využívame počítače aj na telekonferenciu cez Skype.