Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

CK FIFO


Počítače Apple používa CK FIFO viac ako dvadsať rokov. Pre výber platformy sa v CK FIFO rozhodlo na základe jednoduchosti obsluhy operačného systému a samotných aplikácií, ktoré sa používajú na počítačoch  Apple. Nezanedbateľným dôvodom bola aj jednoduchá a bezproblémová údržba počítačov - stabilný hardware a operačný systém, ochrana proti vírusom a ďalšiemu nežiadúcemu SW. 


Začiatky používania počítačov boli spojené s využívaním textových editorov a tabuľkových kalkulátorov. Vo veľmi krátkej dobe sa zaviedol prvý rezervačný systém Check-IN (v databázovom prostredí FileMaker) vyvinutý špeciálne pre potreby CK FIFO. Rezervačný systém sa postupne vyvíjal a rozširoval .


Z databázového postredia FileMaker sa prešlo do databázového prostredia 4D.  Bez rezervačného systému si svoj chod CK FIFO nevie ani predstaviť. Jednotlivé pobočky sú s centrálou prepojené prostredníctvom virtuálnej dátovej privátnej siete (túto sieť prevádzkuje spoločnosť Telekom), ktorá okrem dátových služieb umožňuje využívať aj výhody IP telefónie v rámci CK FIFO. Online verzia rezervačného systému umožňuje centrále a pobočkám prístup k aktuálnym informáciám v rámci rezervačného systému, ale aj možnosť zdieľania online informácií o zájazdoch na webovom portále CK FIFO. Celý rezervačný systém Check-IN je prevádzkovaný na klientských počítačoch a serveroch s OS X.


Okrem rezervačného systému sa v cestovnej kancelárii využíva kancelársky balík Microsoft Office pre Mac, iPhoto, Adobe Photoshop (najmä pre úpravu a prípravu fotografií pre katalógy  zájazdov na každú sezónu).