Záruka PLUS


Záruka PLUS kryje veľmi časté poškodenia zariadení, ako sú obliaty počítač, rozbité sklo na iPad / iPhone v prípade pádu, poruchy spôsobené napr. následkom blesku pri búrke, či iné poruchy a nehody, ktoré nekryje záruka. Kryje dokonca aj krádež.
Zakúpením Záruky PLUS na 12 alebo 24 mesiacov si zákazník doplní zákonnú záruku o krytie ďalších rizík. Pomáha predísť neočakávaným výdajom, spojeným s poškodením zariadenia. Jej platnosť začína v okamihu dojednania služby, pri kúpe zariadenia.

Záruka PLUS hradí náhradné diely, prácu servisu a dopravu zo servisu so spoluúčasťou zákazníka iba 15% v prvom roku a 25% v druhom roku.

Záruka PLUS je určená koncovým spotrebiteľom aj firemnej klientele.

Informujte sa u našich obchodníkov na ceny a možnosti ochrany svojich investícií do techniky.