Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Servisné službyServisné služby

Naše servisné strediská  ponúkajú všetky služby súvisiace so zabezpečením servisu počítačov Apple i počítačov globálne. Či už sa jedná o záručný a pozáručný servis, inštalácie počítačov, inštalácie počítačových sietí, konzultácie, odborné školenia, v našich technikoch nájdete ľudí, ktorí vždy poradia a nájdu správne riešenie. 


Servisná zmluva - paušálny servis

Každý zákazník má možnosť uzatvorenia servisnej zmluvy. Servisná zmluva umožňuje zákazníkovi využívať výhodnejšie (nižšie) hodinové sadzby. Servisná zmluva umožňuje zákazníkom plánovanie profylaktických prehliadok. Profylaktické prehliadky predchádzajú a zabraňujú vážnejším poruchám na jednotlivých počítačoch a zariadeniach. Paušálna sadzba za servisnú zmluvu je individuálna a závisí od konkrétneho zákazníka. V prípade záujmu kontaktujte naše servisné strediská.


Cena za servis vykonávaný v servisnom stredisku

V prípade servisného výkonu realizovaného v servisnom stredisku sa do celkového výkonu započítava prvá servisná hodina a potom každá začatá polhodina. V prípade dlhodobejšieho riešenia vážnejších závad je cena stanovená dohodou. Cena  39 €/hod. s DPH.


Cena za servis vykonávaný u zákazníka

V prípade servisného výkonu realizovaného u zákazníka sa do celkového výkonu započítava prvá servisná hodina a potom každá začatá polhodina. V prípade dlhodobejšieho riešena vážnejších závad je cena stanovená dohodou. Cena  60 €/hod. s DPH.


Vzdialená správa servisných služieb

Pokiaľ potrebujete súrny softwarový servisný zásah na Vašom počítači, môžete využiť jeho riešenie pomocou vzdialenej správy servisných služieb. Servisný technik sa pripojí na Váš počítač prostredníctvom špeciálneho software a vyrieši ho. Tento postup sa dá aplikovať len ak na počítači beži funkčný operačný systém. Pre sfunkčnenie vzdalenej správy ste navigovaný technikom.
Cena sa servisný zásah - vzdialená správa servisných služieb, dĺžka trvania servisného zásahu do 30 min. je 24 € s DPH. Cena za servisný zásah - vzdialená správa servisných služieb, dĺžka trvania servisného zásahu 1 hodina a viacej, cena 39 €/hod. s DPH.


Kalibrácia monitora

Cena za kalibráciu jedného monitora (CRT alebo LCD) je  72 € s DPH. Pri kalibrácii väčšieho počtu monitorov na jednom pracovisku je cena dohodnutá individuálne.


Kalibrácia tlačiarní

Cena závisí od typu zariadenia a od konkrétnych požiadaviek zadávateľa, informujte sa na servis@tracocomputers.sk.


Cena za dopravu

Zákaznikom, ktorí využívajú naše servisné služby v rámci pozáručných opráv, sa účtujú dopravné náklady. Týka sa to servisných výkonov vykonávaných mimo Piešťan, Bratislavy. Táto čiastka, okrem priamych dopravných nákladov, zahŕňa aj náklady na čas technika strávený na ceste k zákazníkovi. Cena za dopravné náklady je v súčasnosti 0,6 € /km s DPH. Cena je aktualizovaná vzhľadom na vývoj cien za PHM.


Cena za školenie

Cena za jednu hodinu školenia je  88 € s DPH. Cena nezahŕňa dodatočné náklady potrebné na zabezpečenie školenia (prenájom priestorov, občerstvenie a pod.). Školenie je možné realizovať aj priamo u zákazníka. Naša spoločnosť zabepečuje školenie na základnú obsluhu počítača, ovládanie a administráciu MacOS X, ovládanie grafických programov (Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adodbe Acrobat, Quark Xpress). V prípade záujmu o ďalšie druhy školení informujte sa na servis@tracocomputers.sk.